Globalskole elev - Foto:globalskolen
globalskolen

Globalskolen

Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemside:
https://globalskolen.no/

Her forteller Magnus i Canada hva Globalskolen har betydd for han:
https://globalskolen.no/news/snakker-norsk-etter-to-ar-i-globalskolen/