Næringslivets samfunnsansvar

Lovgivningen og retningslinjene for næringslivets samfunnsansvar i Sveits skiller seg ikke vesentlig fra tilsvarende lovgivning i Norge. Sveits har ratifisert relevant internasjonal lovgivning på området, og følger OECD-retningslinjene for samfunnsansvar.

Retningslinjer for næringslivets samfunnsansvar i Sveits
Lovgivningen og retningslinjene for næringslivets samfunnsansvar i Sveits skiller seg ikke vesentlig fra tilsvarende lovgivning i Norge. Sveits har ratifisert relevant internasjonal lovgivning på området. Sveits følger OECD-retningslinjene for samfunnsansvar. Som følge av dette har Sveits opprettet et nasjonalt kontaktpunkt (NCP) for næringslivets samfunnsansvar. Kontaktpunktet er plassert i finansdepartementets (SECO) avdeling for internasjonale investeringer og multinasjonale selskaper. Dets oppgaver er å øke bevisstheten omkring OECD-retningslinjene og å fremme implementering av disse. I tillegg vil det være tilgjengelig for råd, om nødvendig fungere som en uformell mekler og samarbeide og utveksle informasjon med andre nasjonale kontaktpunkt. Det utgis årlige rapporter om kontaktpunktets aktiviteter. Sveits har ratifisert ILOs kjernekonvensjoner og undertegnet FNs konvensjon mot korrupsjon i 2009.

Korrupsjon
Det er lite korrupsjon i Sveits (nr. 7 på Transparency Internationals liste, Norge nr. 4 (2021)), og internasjonal korrupsjonsbekjempelse er høyt prioritert av sveitsiske myndigheter. Bestikkelser er straffbart for sveitsiske bedrifter, både i Sveits og i utlandet. Sveitsiske myndigheter oppfordrer sveitsiske bedrifter i utlandet til å ta ansvar for korrupsjonsbekjempelse på de områder de driver virksomhet, og har utarbeidet den veiledende brosjyren Preventing Corruption - Information for Swiss businesses operating abroad med informasjon om hvordan disse bedriftene kan håndtere korrupsjon.

Bedrifters arbeid med samfunnsansvar i Sveits
En rekke sveitsiske bedrifter med virksomhet i utlandet har engasjert seg på området samfunnsansvar. Forsikringsselskapet Swiss Re har utviklet en strategi for hvordan bedriften kan bidra med mer på dette området, og har gjennomført tiltak som sikring av ”transparency” innenfor firmaets virksomhet og reduksjon av bedriftens CO2-utslipp. Swiss Re utgir en årlig rapport om hva de gjør på området samfunnsansvar. Remei AG har sammen med Coop Sveits engasjert seg for utviklingen av økologisk dyrket bomull i India og Tanzania. Bedriften garanterer ”transparency” i alle produksjonsledd slik at bomullsdyrkerne får de inntektene de har krav på. Legemiddelprodusenten Norvatis har opprettet stiftelsen Novartis Foundation, som støtter prosjekter på helse- og sosialområdet samt deltar på og organiserer verdensomspennende symposier innenfor områdene utvikling og arbeidsgiveransvar.

Bedrifter som ønsker å fremme samfunnsansvar kan av flere aktører få støtte og bistand til dette. Stiftelsen Philias bistår firmaer som vil fremme samfunnsansvar i utlandet. BSD Consulting har mange års erfaring med rådgivning innenfor samfunnsansvar, og har kontor i Sveits, Brasil og Colombia. Det overnevnte nasjonale kontaktpunktet kan også være behjelpelig med generelle spørsmål om gjennomføringen av OECD-retningslinjene for næringslivets samfunnsansvar.