VisitNorway.com - Foto:VisitNorway.com
VisitNorway.com

kompetansenorge.no

DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE

1. juli 2021 ble Kompetanse Norge en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). I løpet av høsten 2023 vil innholdet flyttes til andre nettsteder – primært hkdir.no. En fullstendig oversikt over alle direktoratets arrangementer, utlysninger og tilskudd finner du på hkdir.no.

Forside - Kompetanse Norge