Norge tillater dobbelt statsborger fra og med 1. januar 2020

Stortinget har bestemt at dobbelt statsborgerskap skal bli tillatt for alle som er eller ønsker å bli norske borgere.

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde.

I mellomtiden gjelder de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap. Det betyr at hvis du har søkt om norsk statsborgerskap, har fått tilsagn om norsk statsborgerskap eller har fått krav om å løse deg fra ditt gamle statsborgerskap gjelder fortsatt de gamle reglene for deg.

For øvrig er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her.