Enchente Rio Grande do Sul - Foto:Diego Vara
Diego Vara

Naturkatastrofe i Rio Grande do Sul

Det er meldt om store nedbørsmengder i delstaten Rio Grande do Sul.

Det er meldt om store nedbørsmengder i delstaten Rio Grande do Sul. Det er videre meldt om store ødeleggelser og evakuering som følge av flom og jordskred i store deler av delstaten.

Situasjonen kan medføre stengte veier og generelle problemer for ferdsel og flytrafikken, samt tilgang til elektrisitet, rent vann og mat.

Reisende i eller til delstaten Rio Grande do Sul bor holde seg orientert gjennom media og følge anbefalinger fra lokale myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Brasil oppfordres til à registrere seg pà UDs reiseapp “Reiseklar”.

Du finner også nødvendig informasjon