Konsulære tjenster for norske borgere

Ambassaden utfører tjenester for norske borgere, bla søknad om pass, fornyelse av pass, nødpass, personnummer, registrering av dødsfall, farskapserklæringer, bekreftelse av statsborgerskap og utstedelse av fullmakt.

Ambassaden behandler ikke visum søknader og utfører ikke vigsler.

Generelle retningslinjer for norske pass finnes her. Søker må være norsk statsborger. Ambassaden Rabat kan bistå norske statsborgere med

  1. Søknad om personnummer (krav til søknad om første pass)
  2. Fornyelse av pass
  3. Nødpass

For å søke om fornyelse av pass må du kontakte ambassaden for å avtale en time enten via telefon eller e-post før du møter opp. Søkeren må møte opp personlig på ambassaden for å levere søknaden om passfornyelse.

NB: Ambassaden Rabat tar ikke imot søknader om nasjonalt norsk ID-kort. Betaling for konsulære tjenester må gjøres ved bankoverføring til ambassadens konto i Attijariwafa bank. Kontonummer: 007 810 0001515000003427 04. Betaling kan kun gjøres via lokal bank i Marokko og ikke via bank i Norge på grunn av valutadifferanse. Bankkvitteringen må være i navnet til søker og må medbringes ambassaden den dagen man har avtale. Eventuelle overføringskostnader belastes søker. Søknad vil ikke bli behandlet før ambassaden mottar kvittering for betaling.