Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ekteskap

Følgende gjelder for norsk borger/nordisk borger bosatt i Norge som ønsker å inngå ekteskap i Marokko med marokkansk borger.

Ambassaden i Rabat er ikke bemyndiget til å foreta vigsel.

Ambassaden utsteder ikke lenger Ekteskapsattest (Certificat de Capacité de mariage) og dette dokument må medbringes fra Folkeregisteret i Norge. Ta kontakt med Skatteetaten for mer informasjon om ekteskapsattest.

Ekteskapsattesten må legaliseres av Notarius Publicus og være påført Apostillestempel fra Fylkesmannen. Ekteskapsattesten må være på fransk og man kan ikke inngå ekteskap i Marokko uten dette dokumentet.

Link for ytterligere informasjon om inngåelse av ekteskap i utlandet og dokumentasjon som trengs for å få utstedt Ekteskapsattest finnes på følgende internettside: