Informasjon til norsk næringsliv

Ambassaden arbeider for å fremme og bistå norsk næringsliv i Marokko.

Ambassaden i Rabat støtter norsk næringsliv i Marokko gjennom rådgivning om muligheter i det marokkanske markedet, institusjonelle forhold, relevante aktører og møteplasser, som konferanser og messer.

Ambassaden fremmer også aktivt nettverksbygging blant norske og norsk-marokkanske bedrifter blant annet gjennom det norske næringslivsrådet. Videre samarbeider den nosrke ambassaden tett med de andre norske ambassadene om fellesnordisk næringsinitiativ.