Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norsk pass
Norske pass

Fornyelse av pass

Betaling

Betalingen for pass og andre konsulære tjenester skal gjøres ved bankoverføring til ambassadens konto i Attijariwafabank. Kontonummer: 007 810 0001515000003427 04.

Betaling kan kun gjøres via lokal bank i Marokko og ikke via bank i Norge på grunn av valutadifferanse.

Bankkvitteringen må være i navnet til søker (inkludert barn) og må medbringes ambassaden den dagen man har avtale. Eventuelle overføringskostnader belastes søker. Betalingen må utføres to dager før avtalen på ambassaden.

Viktig merknad: Din søknad vil ikke bli behandlet før ambassaden mottar kvittering for betaling.

 

Dokumenter ved søknad om fornyelse av pass:

Vennligst merk at det kan være opptil 4 ukers ventetid for å få time.

Søkeren må møte opp personlig på ambassaden.

 

 

Fornyelse av pass voksne:

Tidligere utgått pass*      

 

*Dersom passet er utgått for mer enn 3 måneder siden må følgende dokumentasjon medbringes i tillegg.

Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort påført bilde og fødselsnummer

 

Fornyelse av pass barn:

Barnet må ha personummer før søknad om pass kan leveres (for barn under 10 år kan søknad om pass og personnummer leveres inn samtidig om barnet har norsk statsborgerskap). For søknad om pass må barnet og begge foreldre møte personlig på ambassaden. Foreldrene må ha med legitimasjon. Underskriften til begge foreldre er nødvendig på søknaden. Om en foreldre ikke møter opp, må fullmakt og en legalisert kopi av passet leveres til ambassaden. Fullmakt kan fylles ut ved lokalt politi i Norge, som vil oversende denne til ambassaden. Om kun en foreldre har ansvar for barnet må en rettsavgjørelse eller en avtale leveres til ambassaden.  

3 bilder for barn under 10 år (ikke nødvendig for barn over 10 år) 36 x 47 mm (hvit bakgrunn,uten å vise tenner) 

Tidligere utgått pass*     

*Dersom passet er utgått for mer enn 3 måneder siden må følgende dokumentasjon medbringes i tillegg:

Fødselsattest   « Copie intégrale» på fransk – påført apostille**   + 1 kopi

Familiebok   + 1 kopi

**Marokko har signert Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 og Apostille gjøres nå av lokale marokkanske myndigheter (Préfecture, domstol o.l.).

 

Tapt/frastjålet pass:

Politiattest som fra marokkanske myndigheter (stedet passet ble stjålet) inneholder forklaring på hvordan passet er tapt/mistet + 1 kopi

Tapsmelding (fylles ut på ambassaden)

Bekreftelse på identitet (Gyldig norsk førerkort/bankkort eller med annet minst like sikkert identitetskort påført bilde og fødselsnummer)

Returbillett til Norge (ved utstedelse av evt. nødpass)

Behandlingstiden for passøknader er mellom to og fire uker.

Gyldighetstid og priser:

 0-5 år:                2 års varighet                    MAD  750,-
 5-10 år:              3 års varighet                    MAD  750,-
10-16 år:             5 års varighet                    MAD  750,- 
16 år+:               10 års varighet***             MAD  1200,-   


*** Unntak v/bibeholdskrav Statsborgerloven § 24