Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Dødsfall

For at en norsk borger som avgår med døden i Marokko skal bli registrert i det norske Folkeregisteret, må den originale marokkanske dødsattesten bli innlevert til den norske ambassaden i Rabat. Attesten må verifiseres av ambassaden, for så å bli sendt til Skattedirektoratet v/ Sentralkontoret for folkeregistrering av dødsfallet.

 

Merk: Ambassaden må få originalattesten med apostille, samt en original engelsk oversettelse med apostille. Ambassaden oversetter ikke dokumentene. Marokko har signert Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 og Apostille gjøres nå av lokale marokkanske myndigheter (Préfecture, domstol o.l.). Når du har disse dokumentene kan vi sette opp en avtale på ambassaden. Ambassaden trenger også det norske passet til vedkommende dersom det finnes.