Pass

Pass og timebestilling

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass, må gjøre dette gjennom personlig fremmøte og etter avtale. Dette gjelder også for barn under 18 år.

Norske borgere som oppholder seg i Spania kan søke om biometriske pass ved den norske ambassaden i Madrid. 

Du må bestille time i forkant via ambassadens timebestillingsystem. 

Bestill time

 

Les mer om pass og ID-kort på Politiets hjemmeside.

Søknad om pass for voksne

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte på ambassaden:

  • Gyldig legitimasjon som pass, førerkort, bankkort med bilde eller lignende

Norske statsborgere som er født i utlandet bes også være spesielt oppmerksomme på at man i mange tilfeller må søke om bibehold av norsk statsborgerskap før fylte 22 år. Les mer på Utlendingsdirektoratets hjemmesider.

Passgebyr: Ordinært pass til søkere over 16 år 120 euro

Søknad om pass for barn under 18 år

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte på ambassaden (barnet må være med):

  • Pass
  • Fødselsattest ved søknad om førstegangspass
  • Begge foreldrenes originale pass

Barnet må være til stede ved søknad om pass.

Dersom det foreligger felles foreldreansvar må begge foresatte møte opp personlig for å gi samtykke til at det utstedes pass til barnet. Foreldre må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke. Samtykket kan enten gis når du møter til timen sammen med barnet, eller på et annet tidspunkt. I Spania vil det kun være mulig å gi samtykke på ambassaden. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke. Det vil også være mulig å gi varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år.

For mer informasjon, se Politiets hjemmesider.

Generell informasjon om pass

Passets varighet:

  • Barn under 5 år: 2 år
  • Barn mellom 5 og 10 år: 3 år
  • Barn mellom 10 og 16 år: 5 år
  • Voksenpass: 10 år

Passgebyr:

  • Barn under 16 år: 70 euro

Ambassaden tar kun imot betaling med bankkort.

 

Utlevering av nytt pass: Pass hentes normalt ved ambassaden i Madrid eller nærmeste konsulat etter avtale.

Obs! Du må ta med ditt gamle pass når du skal hente det nye.