Honorære konsulater

Honorære utenriksstasjoner kan være enten generalkonsulat, konsulat eller visekonsulat. Norge har tre generalkonsulater og åtte konsulater i Spania. Det er nødvendig med forhåndsavtale for å besøke konsulatene. Kontakt konsulatene på e-post eller telefon for å avtale tid.

En honorær utenriksstasjon er en verdifull forlenget arm av ambassaden. Det er ambassaden i Madrid som er nærmeste administrative overordnede, og som har ansvaret for kontakten og den daglige oppfølgingen av arbeidet ved konsulatene. De honorære stasjonene kan gi konsulær bistand til norske borgere på steder hvor ambassaden er for langt unna til å kunne bidra. 

Kontakt konsulatene på e-post eller telefon for å avtale tid.