Bo og arbeide i Spania

Statsborgere fra EU og EØS-området og personer med sveitsisk nasjonalitet som oppholder seg i Spania, må registrere seg hos spanske myndigheter. EU har bestemt at retten til fri ferdsel og opphold skal forenkles for EU-statsborgere i et annet EU-land. Det samme gjelder statsborgere fra EØS-land og Sveits. Ovennevnte personer trenger ikke lenger å ha et oppholdsdokument, men må registrere seg hos spanske myndigheter.