Bilaterale forbindelser

De bilaterale relasjonene mellom Norge og Spania er gode. Spania er et populært ferieland for nordmenn, med rundt 1,4 millioner reiser registrert fra Norge hvert år de siste årene. Det anslås at nærmere 50.000 nordmenn er bosatt i Spania hele eller deler av året.

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1905

I områder der det bor mange nordmenn finnes det norske skoler og kirker, samt norske helse- og rehabiliteringsinstitusjoner. Det er også etablert norske foreninger og klubber av ulike slag. Norge har 11 konsulater i Spania.

Norge og Spania er allierte i NATO og partnere gjennom EØS-avtalen. En viktig del av EØS-avtalen er EØS-midlene. Disse har til hensikt å redusere sosiale og økonomiske ulikheter og styrke bilaterale forbindelser basert på gjensidig forståelse og tillit.

EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid gjennom 20 år 

Mellom 1994 og 2014 mottok Spania 375 millioner i EØS-midler fra Norge. Det har resultert i 460 ulike prosjekter og påvirket flere hundre tusen mennesker.

Les mer om EØS-midlene her

Ca. 250 bedrifter med norsk eierskap er registrert i Spania. Listen spenner fra store selskaper representert med lokal produksjon/tjenesteyting (f.eks. Equinor, Yara, Norsk Hydro, Schibsted, Jotun, Lerøy, Mowi, Nammo, DNV-GL , Norwegian og Knutsen OAS Shipping) eller salgskontorer, til et stort antall små norske bedrifter (f.eks. advokater, eiendomsmeglere, servicenæring osv.) som primært retter seg mot det norske/nordiske miljøet lokalt i Spania.

Landenes kongehus står hverandre nært, og det er en jevn strøm av politiske besøk mellom Spania og Norge.