Nødpass

Informasjon om nødpass

Hvis du befinner deg i utlandet og mister passet, bør du rapportere det til den lokale politistasjonen hvor du befinner deg. I Colombia gjøres dette på nett. 

For å søke om midlertidig pass (nødpass) må du møte opp personlig, etter avtale, ved ambassaden i Bogota eller ved et av våre konsulater i ColombiaCuracao, Ecuador, Panama eller Venezuela.

Man bestiller en avtale på ambassaden ved å sende en e-post til følgende adresse: consular.bogota@mfa.no.

 

Passgebyrer:

 1. Midlertidig pass (nødpass): NOK 1.690,-

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Gebyret er det samme for voksne og barn. 

Informasjon om betaling for passet får du opplyst når du bestiller en avtale.

 

 Huskeliste for avtale:

 • Kopi av det tapte passet (om du har det) eller personnummer
 • Gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde
 • Flybillett til Norge eller til et land hvor du skal søke om et ordinært pass
 • To passbilder i farger (hvit bakgrunn, 3.5 X 4.5 cm)
 • Du må ha med en kvittering for betalt passgebyr

Når du møter opp på den norske ambassaden i Bogota eller på et norsk konsulat må du også fylle ut:

 • Skjema for passøknad
 • Tapsmelding

Hvis du søker om nødpass til barn og ungdom under 18 år, så må minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet.

Hvis kun én foresatt er med, må dere ha med:

 • For mer informasjon om fullmakt og samtykke, se politites sider vedrørende samtykke for pass og ID-kort til barn og unge (fullmakt)
 • Gyldig legitimasjon eller bekreftet legitimasjon for begge foreldre.
 • Barnet det søkes om nødpass til må være tilstede.

 

Avhenting

Det kan ta opptil 2 -3 virkedager før nødpasset kan hentes på ambassaden etter avtale. For konsulatene tar det cirka 1 uke siden passet må sendes med kurerpost. Passet må hentes ved den norske ambassaden i Bogota eller ved et av våre honorære konsulater i Colombia, Curacao, Ecuador, Panama eller Venezuela

Du har selv ansvar for å sjekke om landet du skal reise til, godtar nødpass. Du kan for eksempel ikke bruke nødpass ved reise til USA. Her finner du informasjon om pass- og visumregler (regjeringen.no).