Nødpass

Informasjon om nødpass

Hvis du befinner deg i utlandet og mister passet, må du rapportere det til den lokal politistasjonen hvor du befinner deg. I Colombia gjøres dette på nett. 

For å søke om midlertidig pass (nødpass) må du møte opp personlig, etter avtale, ved ambassaden i Bogota eller ved et av våre konsulater i ColombiaCuracao, Ecuador, Panama, Venezuela.

For den norske ambassaden i Bogota avtaler man en time ved å sende en e-post til følgende adresse: emb.bogota@mfa.no.

Vær klar over at den norske ambassaden i Bogota har begrensede åpningstider pga. Covid-19 situasjonen. For oppdaterte åpningstider se følgende side: Om Ambassaden 

 

Passgebyrer:

Ny passforskrift - strengere krav for pass søknader

 1. Midlertidig pass (nødpass): NOK 1.690,-

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Gebyret er det samme for voksne og barn. 

Informasjon om betaling for passet får du opplyst når du bestiller en avtale.

 

 Huskeliste for avtale:

 • Kopi av det tapte passet (om du har det) eller personnummer.
 • Gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde. 
 • Ved tap av pass må politirapport framvises
 • Dokumenter for reisen
 • To pass bilder i farger (hvit bakgrunn, 3.5 X 4.5)
 • Du må ha med en kvittering av betalt passgebyr

Når du oppmøter ved den norske ambassade i Bogota eller med et norsk konsulat så må du også fylle ut:

 • Skjema for pass søknad
 • Tapsmelding

Hvis du søker om nødpass til barn og ungdom under 18 år, så må minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet.

Hvis kun én foresatt er med, må dere ha med:

 • Datert, signert og original samtykke (fullmakt), som ikke er eldre enn 3 måneder. Signert ved et norsk konsulat i utlandet eller politistasjon i Norge.
 • Gyldig legitimasjon eller bekreftet legitimasjon for begge foreldre.
 • Barnet det søkes om nødpass til må være tilstede.

 

Avhenting

Du kan få nødpasset samme dag når du møter opp på ambassaden. For konsulatene tar de cirka 3 dager siden passet må sendes med kurerpost. Passet må hentes ved den norske ambassaden i Bogota eller ved et av våre honorære konsulater i Colombia, Curacao, Ecuador, Panama, Venezuela

Du har selv ansvar for å sjekke om landet du skal reise til, godtar nødpass. Du kan for eksempel ikke bruke nødpass ved reise til USA. Her finner du informasjon om pass- og visumregler (regjeringen.no).