Personnummer

Informasjon om norsk personnummer

Et norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer som følger deg hele livet. Det består av 11 tall, hvor de seks første tallene viser fødselsdato. Alle som blir født i Norge får en personnummer automatisk fra Skatteetaten etter at sykehuset har sendt fødselsmelding til Skatteetaten.

 

Alle som blir født i utlandet må lese videre:

Før du kan søke om pass, du ha et norsk personnummer

Før man søker om personnummer må man avtale en time med utenriksstasjonen eller et norsk honorær konsulat. For den norske ambassaden i Bogota avtaler man en time ved å sende en e-post til følgende adresse: emb.bogota@mfa.no.

Vær klar over at den norske ambassaden i Bogota har begrensede åpningstider pga. Covid-19 situasjonen. For oppdaterte åpningstider se følgende side: Om Ambassaden 

Alle søknader om personnummer blir behandlet i Norge av Skatteetaten. Saksbehandlingstiden er betydelig (ca. 2-3 måneder).

 

For søknad om personnummer gjelder følgende krav:

Søknadsbrev om Personnummer - Det er veldig viktig at det kommer klart frem hvilke navn og etternavn dere ønsker. Barnet kan gjerne bruke to etternavn som er vanlig i Latin Amerika.

Original fødselsattest til barnet og oversettelse av fødselsattest (norsk eller engelsk) –  legalisert med Apostille

- Attesten må oversettes av statsautorisert oversetter

*OBS fødselsattesten må legaliseres med Apostille 2 ganger. Første gang legaliseres selve dokumentet og andre gang legaliseres oversetterens underskrift.

Originalpassene til begge foreldrene bør presenteres. Kopi vil bli tatt ved ambassaden eller konsulatet. 

Kopi av vigselsattest og kopi av oversettelse av vigselsattest (norsk eller engelsk) 

* Ambassaden kan ikke garantere at en utenlands forelder blir registrert i Folkeregistret men det er Skatteetaten som vurdere dette i utgangspunktet. Se mer informasjon under "Spesielle tilfeller" (se lengere ned på denne siden)

Spesielle tilfeller:

Hvis foreldrene var gift da barnet ble født, men ekteskapet er ikke registrert i Norge, må det registreres med Skatteetaten før søknad om personnummer kan behandles. Dette må gjøres direkte med Skatteetaten og ambassaden kan ikke gi bistand i denne prosessen. Dokumentene bør sendes til:

Skatteetaten, Postboks 9200 – Grønland, 0134 OSLO, NORWAY

Skatteetaten – Ekteskap i Utlandet

Hvis foreldrene ikke er gift og den norske forelderen er registrert som utvandret i Folkeregisteret, er det nødvendig å få farskapet anerkjent av NAV, før søknaden om personnummer kan behandles. Dette må gjøres direkte med NAV og ambassaden kan ikke gi bistand i denne prosessen.

- Attesten må oversettes av statsautorisert oversetter

*OBS vigselsattest må legaliseres med Apostille 2 ganger. Første gang legaliseres selve dokumentet og andre gang legaliseres oversetterens underskrift.

NAV – Farskap eller Medmorskap Fastsatt i Utlandet

Hvis den norske forelderen er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge og ikke bor sammen med den utenlandske forelderen og barn br en original farserklæring sendes (Erklæring om farskap). Se nettsiden til NAV for instruks om hvordan dette kan leveres.

NAV – Farskap og Foreldreansvar

Skjema  for Søknad om annerkjenelse av utenlandsk avgjørelse om farskap eller medmorskap finnes under "Relatert Innehold"

*Når ambassaden har mottatt en original farskapserklæring fra norske myndigheter, må den utenlandske forelderen til barnet møte opp personlig for å undertegne samme originalerklæring ved en norsk ambassade for å godkjenne faren. Konsulater kan ikke motta farskapserklæringer.

I noen tilfeller kan stasjonen be om en DNA analyse av barnet.    

Mer informasjon om Farskap og DNA analyse