Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Personnummer

SØKNAD OM PERSONNUMMER

For barn født i utlandet: For å få utstedt pass må barn først søke om personnummer. Søknad leveres til norsk konsulat/utenriksstasjon.

Følgende dokumentasjon må fremlegges sammen med søknaden:

• Fødselsattest med apostillestempel, oversatt til norsk eller engelsk.

• Kopi av begge foreldrenes pass, legalisert av offentlig myndighet.

Når barnet har fått tildelt personnummeret, kan dere ta kontakt med utenriksstasjonen for å få utstedt pass.

Skatteetaten har nærmere informasjon om tildeling av personnummer for norske statsborgere i utlandet. Se også www.norge.no for mer informasjon