Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Honorært Generalkonsulat i Panama

*Vennligst ta kontakt med konsulatet via e-post for å få avtale. Åpningstider til publikum er kun for de som allerede har en avtale.