Honorære Konsulatet Panama

*Vennligst ta kontakt med konsulatet via e-post for å få avtale. Åpningstider til publikum er kun for de som allerede har en avtale.