Pictures of new Norwegian passports - Foto:Catharina Caprino / Hest Agentur
Catharina Caprino / Hest Agentur

Pass

Informasjon for å søke om pass

Ut på reise snart?

Har du gyldig pass? Det kan være lange ventetider på passavtaler ved din lokale utenriksstasjon. Husk derfor å sjekke gyldighetstiden for passet ditt, og bestille time for å søke nytt pass i god tid før det løper ut.

Husk også å sjekke gyldighetstiden for dine barns pass!

Ta kontakt med ambassaden på e-post for timebestilling.  

Før du kan søke om ordinært pass så trenger du et norsk fødselsnummer.

For informasjon om nødpass, se her.

Fra og med 19. oktober 2020 har Norge fått nye pass, men gamle pass er fortsatt gyldige til utløpsdato. 

Det er et generelt krav om personlig oppmøte på en norsk utenriksstasjon eller hos politiet i Norge for å søke om ordinært pass. Nytt av i år er at det ikke lenger er krav til hvilken utenriksstasjon du må søke hos, men at det må være en passutstedende utenriksstasjon på grunn av biometriopptak (bilde, fingeravtrykk, signatur).

Før man søker om ordinært pass må man avtale tid med utenriksstasjonen ved å sende en e-post til følgende adresse: consular.bogota@mfa.no.

Alle ordinære pass blir utstedt i Norge og sendt med kurerpost til ambassaden. 

Passgebyrer:

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 1. november:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år  :  NOK 1.290,- 
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år:  NOK 770,-
  3. Nødpass til alle søkere                    :  NOK 1.690,-

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelse av passet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom pass søknaden avslås.

Informasjon om betalingen får du ved bestilling av time for søknad om pass.

Huskeliste for passøknad:

  • Ha med nåværende pass eller annen gyldig norsk ID som (bankkort, førerkort osv.). Eller vedtak om norsk personnummer eller statsborgerbrev. 
  • Kvittering for betaling av passgebyr.

Hvis du søker om pass til barn og ungdom under 18 år, må minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet.

Hvis kun én foresatt er med, må dere ha med:

  • Datert, signert og original samtykke (fullmakt), som ikke er eldre enn 3 måneder.
  • Original, gyldig legitimasjon eller legalisert kopi av legitimasjon for begge foreldre.
  • Barnet det søkes om pass til må møte opp med foreldrene.