Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Kun ambassaden i Bogota vil kunne ta imot søknader om pass. Søkere må normalt møte opp personlig, etter avtale, ved ambassaden for å avgi biometri data.

I krisetilfeller kan et nødpass utstedes, så sant ikke reisen går gjennom USA.