Om ambassaden

Ambassadens geografiske ansvarsområde er Colombia, Venezuela, Ecuador, Panama, Costa Rica og Curacao. I tillegg har ambassaden ansvar for utlendingsssaker (visum og oppholdstillatelse) i Honduras, El Salvador, Belize, Nicaragua og Guatemala.

Stasjonens hovedoppgave er å fremme Norges forbindelser med Colombia, Venezuela, Ecuador, Panama og Costa Rica. Dette gjelder en rekke ulike områder: politiske forbindelser, miljøvern, økonomiske forbindelser og handel med særlig vekt på petroleumssektoren, kultursamarbeid, samt å yte støtte til nordmenn i regionen.