Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nødtelefon

Ved nødstilfeller utenfor ambassadens åpningstider ringer man Utenriksdepartementets sentralbord på telefonnummer +47 23 95 00 00.