Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Nødtelefon

Ved nødstilfeller utenfor ambassadens åpningstider ringer man Utenriksdepartementets sentralbord på telefonnummer +47 23 95 00 00.