Konsulær informasjon

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

landsider.no finner du informasjon om UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet.

Trykk her for å laste ned UDs brosjyre Reiseklar?, hvor du finner generelle reiseråd, informasjon angående bistand i utlandet og kontaktinformasjon for utenriksstasjonene. 

Hvilke forholdsregler bør du ta før du reiser?

  • Følg med i media
  • Lytt til lokale råd
  • Unngå store folkemengder som politiske massemønstringer og demonstrasjoner samt steder hvor det er varslet politiske demonstrasjoner
  • Hvis det oppstår uro, hold kontakt med ambassaden
  • Registrer deg - enten i Utenriksdepartementets reiseregister eller ved ambassaden
  • Spørsmål om å reise avgjøres av deg og ditt reisebyrå
  • Husk forsikring
  • Bruk sunn fornuft.