Vigsel.jpg

Vigsel

Ambassaden i Buenos Aires har ikke vigselsrett, men norske borgere kan gifte seg i landene ambassaden dekker og ved ambassadene i Brasil og Mexico.

Før noen skal gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett må ekteskapsvilkårene prøves. Det gjøres ved at vedkommende som ønsker å gifte seg innhenter en bekreftelse fra norsk folkeregister, om at det ikke finnes hindringer for at ekteskap kan inngås. Les mer om dette her.

Dokumenter som kreves kan variere noe mellom land. Dersom du som nordmenn ønsker å gifte deg i Argentina, Uruguay, Bolivia eller Paraguay, vennligst ta kontakt med ambassaden for opplysninger om dokumentkrav.

Ekteskap i Latin-Amerika
Dersom du ønsker å gifte deg i Latin-Amerika, er følgende ambassader og konsulater bemyndiget:

1) Ambassaden i Brasilia.

2) Generalkonsulatet i Rio de Janeiro - I Brasil må begge partene være norske statsborgere og ingen må være bosatt i Brasil. For mer informasjon om ekteskap i Brasil, klikk her.

3) Ambassaden i Mexico - I Mexico må minst én partene være norske og ingen må være bosatt i Mexico. For mer informasjon om ekteskap i Mexico, klikk her

 Vigsel i Norge med utenlandsk borger
Dersom du skal gifte deg med en utenlandsk borger i Norge, kan dette foretas enten når vedkommende oppholder seg lovlig i landet, for eksempel:
- Vedkommende oppholder seg lovlig som turist (innenfor 90 dager) i Norge.
- Som arbeidstaker med oppholds- og arbeidstillatelse.
- Med 6 måneders oppholdstillatelse for familiegjenforening med forlovet (innvilget i det øyemed at man skal gifte seg innenfor de seks månedene).

Det er ikke mulig for en utenlandsk borger å bli viet i Norge dersom han/hun oppholder seg ulovlig ved at f.eks. visum/oppholdstillatelse er utgått.

DOKUMENTASJONSKRAV:
Oslo Byfogd krever følgende dokumentasjon for vielse i Norge av utenlandsk borger: 

1. Pass
Alle utenlandske statsborgere - med unntak av nordiske borgere - må vise kunne vise fram pass som dokumenterer lovlig opphold i Norge på vielsestidspunktet.

2. Utskrift av registrerte opplysninger og bostedsattest
Utskrift av registrerte opplysninger og bostedsattest fra folkeregisteret skal legges fram når man er registeret i norsk folkeregister. Disse to attestene fås hos folkeregisteret der man bor i Norge.

3. Fødselsattest fra hjemlandet
Hvis man ikke er registrert inn i norsk folkeregister, kreves fødselsattest fra hjemlandet med apostille. Attesten skal være oversatt av godkjent translatør i Norge.

4. Ekteskapsattest
Hvis man er turist, eller har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, skal det legges frem dokumentasjon fra hjemlandets myndigheter på at man ikke er gift. Attesten skal vise sivilstand, og at det ikke er noe til hinder for at man gifter seg i Norge. Les mer her.

Attesten skal være stemplet og godkjent av utenriksdepartementet i hjemlandet (med Apostille der dette finnes), eller ved landets ambassade eller konsulat i Norge eller Norden. Oversettelse av attesten må foretas av godkjent translatør, fortrinnsvis i Norge.

Attesten skal ikke være eldre enn 4 måneder om ikke annen gyldighetstid er angitt i attesten. Den som har vært gift tidligere, må legge frem skilsmissedokument som viser at tidligere ekteskap er opphørt. Utenlandske skilsmissedokumenter skal godkjennes hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus før de leveres til byfogden. Nordiske skilsmissepapirer trenger ikke godkjenning når begge parter var nordiske statsborgere.

5. Dødsattest
Er man enke eller enkemann, skal det legges frem dødsattest for tidligere ektefelle.

6. Skifte av fellesbo
Den som tidligere har vært gift, må også dokumentere at det er skiftet med tidligere ektefelle eller arvinger, eller at skifte av fellesbo er påbegynt. Hvis dette ikke kan dokumenteres fra utenlandsk hold, kan man søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om skiftefritak. Hvis det har gått mer enn to år siden man ble skilt, kan man fylle ut en egenerklæring om skifte. For mer informasjon fra Oslo Byfogd, klikk her.