Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

For nordmenn

Reiseinformasjon for Argentina

Det holdes Stortingsvalg i Norge mandag 13. september 2021

Her finner du informasjon om hvordan du som norsk borger kan forhåndsstemme i Argentina og våre honorære generalkonsulater i Asuncion, La Paz og Montevideo.

Service icon

Informasjon om koronasituasjonen

Her finner du linker til oppdatert informasjon om koronaviruset:

Konsulær informasjon

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Reiseregistrering

Alle nordmenn som ønsker det bes om å registrere seg på reiseregistrering hos Utenrisdepartementet.

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Buenos Aires var en av de aller første norske diplomatiske stasjonene. Ambassaden dekker i dag Bolivia, Uruguay og Paraguay i tillegg til Argentina.

Honorære konsulater i Argentina

I tillegg til ambassaden i Buenos Aires, har Norge honorære konsulater i Uruguay, Paraguay og Bolivia, samt i flere byer i Argentina

Praktikantplass hjå ambassaden i Buenos Aires

Utenriksdepartementet har bestemt at under de rådende omstendigheter med økt smitte og en usikker situasjon fremover, er det besluttet at det ikke skal inngås nye avtaler om praktikantopphold. Det gjelder også for Buenos Aires. Departementet vil foreta en ny vurdering 1.april 2021. Det er derfor en mulighet for at ambassaden i Buenos Aires vil lyse ut praktikantstilling for høsten 2021.

Bistand for norsk næringsliv

Ambassadens kontakt med det norske næringslivet i Argentina går primært gjennom det norsk-argentinske handelskammeret, som er samlokalisert med ambassaden.

Nyheter og arrangementer

Innreise til Antarktis

Studentguide

Er du interessert i å studere i Argentina? Eller kanskje dra på utveksling et semester? Ambassaden har laget en guide med nyttig informasjon for studenter