Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

For nordmenn

Reiseinformasjon for Argentina

Lenke til Regjeringen.no

Service icon

Informasjon om koronaviruset

Her finner du linker til oppdatert informasjon om koronaviruset:

Konsulær informasjon

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Reiseregistrering

Alle nordmenn som ønsker det bes om å registrere seg på reiseregistrering hos Utenrisdepartementet.

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Buenos Aires var en av de aller første norske diplomatiske stasjonene. Ambassaden dekker i dag Bolivia, Uruguay og Paraguay i tillegg til Argentina.

Honorære konsulater i Argentina

I tillegg til ambassaden i Buenos Aires, har Norge honorære konsulater i Uruguay, Paraguay og Bolivia, samt i flere byer i Argentina

Praktikantplass hjå ambassaden i Buenos Aires

Ambassaden i Buenos Aires lyser kvart halvår ut ein praktikantplass. Neste utlysning vil vere for våren 2021.

Landinformasjon om Argentina, Bolivia, Uruguay og Paraguay

Her finner du generelle fakta og informasjon om bilaterale forhold, politikk og økonomi i Argentina, Bolivia, Uruguay og Paraguay.

Bistand for norsk næringsliv

Ambassadens kontakt med det norske næringslivet i Argentina går primært gjennom det norsk-argentinske handelskammeret, som er samlokalisert med ambassaden.

Nyheter og arrangementer

Innreise til Antarktis

Reiser til områder med zikaforekomst

Studentguide

Er du interessert i å studere i Argentina? Eller kanskje dra på utveksling et semester? Ambassaden har laget en guide med nyttig informasjon for studenter