Konsulater

I tillegg til ambassaden i Buenos Aires, har Norge honorære konsulater i Uruguay, Paraguay og Bolivia, samt i flere byer i Argentina

Den norske ambassaden i Buenos Aires er sideakkreditert til Bolivia, Paraguay og Uruguay. Det innebærer at ambassaden har hovedansvaret for offisiell kontakt med Norge og disse landene, samt for å yte assistanse til norske statsborgere som oppholder seg i landene.

Norge har også oppnevnt honorære konsuler i de nevnte landene. Dette er enkeltpersoner som er utnevnt av den norske regjering, gjerne statsborgere av landet de befinner seg i, som representerer Norge og fremmer norske interesser i det aktuelle landet. De bistår også nordmenn, når det måtte være behov for det.

De honorære konsulene er ikke lønnet av den norske stat, men har som regel en form for tilknytning til Norge.

Norge har også to honorære konsuler i Argentina, nærmere bestemt i byene Bahía Blanca og Rosario.

Kontaktinformasjon til honorære konsulater