Apostillestempel / legalisering av dokumenter

Her finner du informasjon om Apostillestempel / legalisering av dokumenter.

Apostillestempel / Legalisering:

Et apostillestempel bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Stempelet bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig.

Det er Statsforvalteren som påfører apostille-stempel. For mer informasjon om apostillestempel kontakt http://www.statsforvalteren.no/  (Fylkesmannen). 

Argentina, Bolivia, Paraguay og Uruguay har alle undertegnet Haag-konvensjonen.  Oppdatert liste over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille. 

For utenlandske dokumenter så må du selv undersøke med den nærmeste ambassade/konsulat eller med lokale myndigheter i landet hvor dokumentet kommer fra.

Dersom den staten du skal benytte dokumentet i krever at dokumentet oversettes til et annet språk, må det benyttes en statsautorisert oversetter. Oversettelsen (med kopi av det originale dokumentet) må bekreftes av notarius publicus før det kan legaliseres av Utenriksdepartementet eller Fylkesmannen.   Lenke til Translatørportalen. https://www.translatorportalen.com/hjem

 

Legalisering:

Hvis dokumentet skal brukes i Argentina, Bolivia, Paraguay eller Uruguay: Ta kontakt med Utenriksdepartementet for å få apostille-stempel på dokumentet. Ingen videre legalisering er nødvendig.

Informasjon på regjeringens nettsider