Doctor Image - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Refusjon av helseutgifter for frivillige medlemmer i Folketrygden.

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

helsenorge.no finner du informasjon om rettigheter for medlemmer i folketrygden og om refusjonsmuligheter for deg som oppholder deg i utlandet. På Helsenorge.no finner du skjema for refusjon av helseutgifter og nærmere informasjon om dine rettigheter som frivillig medlem i Folketrygden.

Noen utenriksstasjoner har tidligere bistått nordmenn i saksgangen i forbindelse med deres søknad om refusjon, og har i enkelte tilfeller også forskuttert utgifter i påvente av refusjon fra Helfo. Dette er imidlertid en praksis som ikke er i tråd med kravene i personvernforordningen (GDPR) om utveksling av helseopplysninger. Derfor avvikles denne praksisen fra 1. juni.


Helfo gjør oppmerksom på at stønad ved sykehusopphold i utlandet ofte ikke vil dekke de faktiske kostnadene du kan få, og anbefaler derfor at du tegner en forsikring når du skal oppholde deg i utlandet.

Vi vil fortsette å prioritere alvorlige og akutte saker der liv og helse står på spill. Les nærmere om gjeldende rammer for bistand til nordmenn i utlandet på regjeringen.no.


Spørsmål

  • Ved spørsmål om refusjon av helseutgifter i utlandet kan Helfo
  • For nærmere informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden og rettigheter til stønad, se Lov om folketrygd og Helsenorge.

LEER ESTE ARTÍCULO EN ESPAÑOL