Pass og personnummer

All informasjon om pass for norske statsborgere finner du her.

Søknad om pass må leveres personlig ved Ambassaden Buenos Aires.  Timeavtale for søknad om pass avtales per e-post til:  emb.buenosaires@mfa.no

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Fra den 19.10.2020 gjelder ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort, og fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.  Forskrift om pass og nasjonalt ID-kort:  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-10-09-2012

Gebyret betales kontant på ambassaden når søknaden leveres inn, men det regnes om til lokal valuta.  Gebyrets størrelse i pesos (ARS) får du opplyst når du bestiller time.  For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser (fra og med 19.10.20). 

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
  3. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Merk at gebyret knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.  Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge.

Dokumentasjon:

Som dokumentasjon til søknaden kreves at du foreviser:

  • Legitimasjon, f.eks. gammelt pass eller evt. annen offentlig godkjent legitimasjon med bilde
  • Du må vise at du oppholder deg lovlig i Argentina, Uruguay, Bolivia eller Paraguay
  • Ved søknad om pass til umyndige, må ovennevnte dokumentasjon også framvises for foreldre/verge
  • I noen tilfeller kan det være nødvendig med annen dokumentasjon i tillegg til det ovennevnte
  • Ved tap av pass må politirapport framvises
  • Ved nødpass må to nye passbilder medbringes

For umyndige:

Som hovedregel må begge foreldre følge barnet til avtalen og søker må alltid møte personlig.  For barn under to år må det medbringes to nye passbilder med hvit bakgrunn.

Avhenting:

Leveringstiden for pass er ca. to uker.  Pass hentes ved Ambassaden.  Husk å ta med det gamle passet.