Leveattest

På grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, ble leveattestkontrollen i 2020 avlyst. 

Leveattester til mottakere av pensjon og uføretrygd i utlandet

I likhet med de fleste andre land, bruker norske trygdemyndigheter leveattester i kontrollarbeidet med mottakere bosatt i utlandet.

Leveattester innhentes for å sikre at pensjon og uføretrygd blir utbetalt til rett mottaker. Dette kontrolltiltaket reduserer risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall.

De som skal sende inn leveattest, vil motta leveattestskjema og et informasjonsbrev fra NAV. Frist for innsending av leveattesten vil stå i brevet. Attesten skal underskrives av mottakeren selv. I tillegg skal en offentlig myndighet på mottakerens hjemsted eller to vitner (to myndige personer) bekrefte at mottakeren lever.

Hvis du har andre spørsmål i forbindelse med leveattestene, kan du ta kontakt med NAV på telefon +47 55 55 33 34.

På grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, ble leveattestkontrollen i 2020 avlyst. 

For mer informasjon se linke til NAVs nettsider på både norsk og engelsk