Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Buenos Aires var en av de aller første norske diplomatiske stasjonene. Ambassaden dekker i dag Bolivia, Uruguay og Paraguay i tillegg til Argentina.

I tillegg til å ha ansvaret for Argentina, er den norske ambassaden i Buenos Aires sideakkreditert til Bolivia, Paraguay og Uruguay. Det innebærer at ambassaden har hovedansvaret for offisiell kontakt med Norge og disse landene, samt for å yte assistanse til norske statsborgere som oppholder seg i landene. Kontaktinformasjon til de honorære generalkonsulene i Bolivia, Paraguay og Uruguay, og de honorære konsulene i Argentina finner du HER.

Ambassadens hovedoppgave er å representerer Norge og fremme norske interesser, samt bistå nordmenn når det måtte være behov for det, i Argentina, Uruguay, Bolivia og Paraguay. 

Norge og Argentina har et godt samarbeid på flere områder, særlig innen menneskerettigheter. Forbindelsene er blitt styrket etter utenriksminister Brendes besøk sommeren 2016, og interessen for næringslivssamarbeid er økende.

Besøkstiden er mandag til fredag fra klokken 10.30 til 12.30.

Sentralbordet er åpent fra klokken 08.30 til 13.00 og fra 13.00 til 16.00, lokal tid. 

I nødsituasjon, ring UDs operative senter i Oslo på tlf. +47 23 950000

Søker du kontaktinformasjon til en av våre konsulater i Argentina, Bolivia, Uruguay eller Paraguay?

Nyheter og arrangementer

Mostrar todo