The Embassy in Washington

Praktikantplass ved den norske ambassaden i Washington D.C.

Den norske ambassaden i Washington D.C. tilbyr hver vår og høst 3-5 praktikantplasser. Søknadsfrist for våren 2023 er 3. oktober, 2022.

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en stor utenriksstasjon.

Ambassaden i Washington D.C. har ca. 50 ansatte som jobber innenfor følgende fagområder: økonomi, handel, energi, miljø, forskning, menneskerettigheter og utvikling, amerikansk innen- og utenrikspolitikk, presse, informasjon, kultursamarbeid, konsulære saker og administrasjon. I tillegg har forsvaret en egen enhet.

Praktikantene får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige gjøremål. De innhenter informasjon, tilrettelegger for besøk av regjeringsmedlemmer, embetsverk, næringslivsdelegasjoner, tilrettelegger for andre arrangement, deltar på møter og foredrag, utarbeider rapporter, resepsjonstjenester m.m.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Dersom du som søker har fullført bachelorgraden og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan du likevel bli vurdert hvis du har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Har du fullført mastergrad kan du likevel bli vurdert dersom du har til hensikt å ta en doktorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig. På kommunikasjonsområdet ønskes det søkere som har gode skriveferdigheter på engelsk og interesse for publisering på web og sosiale medier.

Kandidater som blir utvalgt til intervju, vil også bli bedt om å gjennomføre en skrivetest.  

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Vårsemesteret løper fra 1. februar til 31. juli. Høstsemesteret begynner 15. august og avsluttes 31. januar.
Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden betaler et stipend som begrenses til NOK 15 000,- pr. måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanter dekker selv reise- og boligutgifter.

Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søker kan heller ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Ambassaden bistår med informasjon om hvordan dette kan ordnes. Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden, eller dokumentasjon på stønad fra Lånekassen. Ambassaden anbefaler å inneha tilleggsforsikring for helse.

Ambassaden tar nå imot søknader for våren 2023. Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon sendes ambassaden ved applications.emb.washington@mfa.no. Merk søknaden «Praktikantopphold våren 2023 – fornavn etternavn».

Det understrekes at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i en slik situasjon.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.  

Det bes opplyst om du også søker praktikantplasser ved andre utenriksstasjoner.

Eventuelle spørsmål rettes til emb.washington@mfa.no