The Embassy building in January

Praktikantplass ved den norske ambassaden i Washington, D.C.

Den norske ambassaden i Washington, D.C., tilbyr hver vår og høst 2-3 praktikantplasser. Søknadsfrist for høsten 2024 er 17. mars 2024.

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en stor utenriksstasjon.

Ambassaden i Washington D.C. har ca. 50 ansatte som jobber innenfor følgende fagområder: økonomi, handel, energi, miljø, forskning, menneskerettigheter og utvikling, amerikansk innen- og utenrikspolitikk, presse, informasjon, kultursamarbeid, konsulære saker og administrasjon. I tillegg har Forsvaret en egen enhet.

Praktikantene får varierte oppgaver og inkluderes i ambassadens daglige gjøremål. De innhenter informasjon, tilrettelegger for besøk av regjeringsmedlemmer, embetsverk, næringslivsdelegasjoner, tilrettelegger for arrangement, deltar på møter og foredrag, utarbeider rapporter, m.m.

Kvalifikasjoner

Ambassaden ønsker praktikanter som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og har gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Internasjonal erfaring og interesse for amerikansk politikk er ønskelig. På kommunikasjonsområdet ønskes det søkere som har gode skriveferdigheter på engelsk og erfaring med publisering på nett og sosiale medier.

Kandidater som blir utvalgt til intervju, vil også bli bedt om å gjennomføre en skrivetest.  

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Vårsemesteret løper fra 1. februar til 31. juli. Høstsemesteret begynner 15. august og avsluttes 31. januar.
Praktikantordningen er ulønnet, men det utbetales et stipend som begrenses til ca. NOK 19 750,- pr. måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanter dekker selv reise- og boligutgifter.

Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som ikke er registrert ved et slikt lærested, men som tar sikte på å ta en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet, kan også bli vurdert. Søker kan heller ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Ambassaden bistår med informasjon om hvordan dette kan ordnes. Praktikanter må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden, eller dokumentasjon på stønad fra Lånekassen. Ambassaden anbefaler å inneha tilleggsforsikring for helse.

Ambassaden tar nå imot søknader for høsten 2024. Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle attester og annen relevant informasjon sendes ambassaden ved applications.emb.washington@mfa.no. Merk søknaden «Praktikantopphold høsten 2024 – fornavn etternavn».

Det understrekes at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i en slik situasjon.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Eventuelle spørsmål rettes til emb.washington@mfa.no