Han valger

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Fra 1. juli kan velgere som bor eller oppholder seg i utlandet forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere.

Forhåndsstemme
Forhåndsstemmegivning på ambassaden i Washington D.C. starter 1. juli og avsluttes 29. august 2023. Dette for å sikre at forhåndsstemmegivningen kommer frem til valgstyret i rett kommune i tide.

Du kan avgi stemme ved ambassaden i Washington D.C. mandag – fredag i åpningstiden (09:00-15:00).

Brevstemme
Hvis du ønsker å brevstemme i forhåndsperioden utenriks, må dette skje mellom 1. juli og 1. september. Det er ditt ansvar å sørge for at du stemmer tidlig nok til at stemmegivningen din når frem til valgstyret i din hjemkommune innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen, det vil si tirsdag 12. september.  Ta kontakt med ambassaden for mer informasjon eller se mer informasjon om brevstemme her: Brevstemme - Valgdirektoratet

De honorære konsulatene i Fargo, Sioux Falls og Minneapolis kan også ta imot stemmer. Kontaktinformasjon til de honorære konsulatene finner du her: Honorary Consulates - Norway in the United States

Vennligst se Valgdirektoratets nettsider for mer informasjon om valget: Forside - Valgdirektoratet