The Embassy in Washington

«Executive Assistant» ved forsvarsattachéens kontor (med forbehold om ledighet)

Stillingen rapporterer til forsvarsattachéen og er knyttet til forsvarsattachéens kontor med 8 ansatte.

USA er Norges viktigste allierte. Ambassaden i Washington, DC, er en av Norges største utenriksstasjoner. Virksomheten er fordelt på saksfeltene politikk, økonomi, forsvar, kommunikasjon og kultur, samt administrasjon og konsulært. Blant de rundt 30 utsendte medarbeiderne er flere spesialutsendinger fra ulike fagdepartementer. Ambassaden er p.t. i tillegg oppsatt med 22 lokalt ansatte, som i hovedsak arbeider innen feltene konsulært, administrativt, kommunikasjon og kultur.

Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak:

 • Saksbehandling og generell administrativ støtte til forsvarsattachéen
 • Koordinere forsvarsattachéens administrative team
 • Planlegging og gjennomføring av mottakelser, middager, seminar og andre arrangementer forsvarsattachéen er vertskap for
 • Budsjett- og regnskapsarbeid
 • Utforme brev, skriv, taler og invitasjoner
 • Lokal informasjonsforvalter, motta og fordele eller besvare post og henvendelser
 • Arkivtjeneste
 • Reise- og besøksadministrasjon, herunder planlegging og koordinering
 • Kontakt med ulike lokale myndigheter
 • Føring av materiellregnskap

Kvalifikasjonskravene:

 • Minimum 3årig relevant bachelorgrad/høyskole utdanning
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Annen utdanning og relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Norsk statsborgerskap
 • Søkeren må ha gyldig oppholdstillatelse i USA
 • Søkeren må tilfredsstille krav for norsk sikkerhetsklarering
 • Søkeren må ha arbeidstillatelse innen det tidspunktet arbeidsgiver setter for tiltredelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Personlige egenskaper:

 • God evne til å koordinere og ha helhetlig overblikk
 • Strukturert, nøyaktig og løsningsorientert
 • Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig
 • Tilpasningsdyktig i et hektisk arbeidsmiljø
 • Ha gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Taktfullhet og integritet.
 • God økonomiforståelse
 • Grunnleggende kompetanse innen IKT

Det er ønskelig med erfaring fra stilling med tilsvarende innhold, fortrinnsvis innen administrasjon. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater. Gyldig sikkerhetsklarering må være på plass før tiltredelse i stillingen. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr arbeidskontrakt som lokalt tilsatt medarbeider, med lønn avhengig av kvalifikasjoner og tilpasset amerikanske nivå. Som norsk statsborger er du skattepliktig til Norge, og oppebærer pliktig medlemskap i norsk folketrygd og Statens pensjonskasse.

Søknadsfrist: 17. oktober 2022     

Tiltredelse: Etter avtale

Søknad vedlagt CV, vitnemål og attester sendes: Johanne.Kymre@mfa.no

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Generalmajor Odd-Harald Hagen, forsvarsattaché til USA og Canada
odd-harald.hagen@mfa.no.
Tlf +1-202-679-6477