Norskundervisning for barn i Dubai

The Norwegian Cultural Center tilbyr norskundervisning for barn. Undervisningen finner sted hver lørdag kl. 10-12 ved Sjømannskirken i Dubai.

Det er lagt opp til 45-minutters økter med 15 minutter pause. Undervisningen har fokus på å lære, leke og knytte bånd med jevnaldrende på norsk. 

Det er sosialt tilbud som er tilpasset familier og barn som ønsker å lære og ivareta det norske språk og kultur. Undervisningen er ikke godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer ikke inn under ordningen for kompletterende undervisning.