Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Eithad Towers - den norske ambassaden.JPG

Om ambassaden i Abu Dhabi

Norge og De forente arabiske emirater har gode bilaterale forbindelser. Klima, energi og humanitær innsats er felt hvor våre land har gode forutsetninger for samarbeid. De forente arabiske emirater er Norges største handelspartner blant Gulflandene, og er en viktig regional hub for virksomheter som satser på Midtøsten og Nord-Afrika.

Address:
Royal Norwegian Embassy in Abu Dhabi

Postal address: 
P.O. Box 47270, Abu Dhabi, UAE

Visiting address: 
Etihad Towers 3, Level 11, West Corniche, Abu Dhabi, UAE

Map

Opening hours:
Sunday to Thursday - 8:30 am to 3:30 pm
The Embassy will be closed during these Holidays

Ambassaden dekker politiske og økonomiske saker. Ambassaden har også ansvar for arbeidet med publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass for norske borgere , konsulære saker og utlendingsfaglige saker. Konsulatet i Dubai bistår med noen av disse tjenestene overfor norske borgere.

Ambassaden i Abu Dhabi er sideakkreditert til Kuwait og Qatar. De forente arabiske emirater har ambassade i Oslo.

Kuwait er representert i Norge ved sideakkreditering fra deres ambassade i Stockholm. Qatar er representert i Norge ved sideakkreditering fra deres ambassade i London.