Reiseregistrering

Nordmenn oppfordres til å reiseregistrere seg. Reiseregistrering kan gjøres via reiseregistrering.no eller via appen «Reiseklar».

Reiseregistrering er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet.

I tilfeller der utenrikstjenesten sitter på viktig og tidskritisk informasjon som er relevant for norske borgere, vil dem som har reiseregistrert seg og befinner seg i det risikofylte distriktet bli kontaktet. Utenriksdepartementet vil da ha mulighet til å sende deg informasjon på SMS, e-post eller via appen "Reiseklar". 

Appen «Reiseklar» gir lett tilgang til reiseregistrering, reiseinformasjon og reiseråd. 

Reiseregisterer deg på reiseregistrering.no eller last ned appen "Reiseklar".