Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Den norske ambassaden i Abu Dhabi arbeider for å fremme norsk næringsliv og profilering av Norge i De forente arabiske emirater, Qatar og Kuwait. Dette gjør vi gjennom Team Norway- samarbeidet med Innovasjon Norge og Norwep (Norwegian Energy Partners). Muligheter for norske bedrifter befinner seg særlig innen olje- og gasssektoren, maritim sektor, digitalisering og akvakultur.

Ambassaden og konsulatet i Dubai

Ambassaden i Abu Dhabi og konsulatet i Dubai kan bistå næringer, institusjoner og enkeltbedrifter med å finne de rette lokale kontaktene, og har et bredt nettverk som norske bedrifter kan dra nytte av. Dette gjelder både på myndighetsnivå og i privat sektor. Ambassaden kan eksempelvis benyttes for å skape møteplasser mellom norske og emiratiske parter. Dette har blitt gjort både gjennom organisering av fag- og kontaktseminarer, produktpresentasjoner for inviterte målgrupper, og gjennom enkeltstående møter, og i enkelte tilfeller ved mottakelser i ambassadørens residens. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med emiratiske myndigheter. Dersom ambassaden er part i eller støtter næringsfremmende tiltak, kan vi være behjelpelige med direkte henvendelser til emiratiske myndigheter i forbindelse med tiltaket.

Kontaktinformasjon ambassaden i Abu Dhabi: emb.abudhabi@mfa.no

Kontaktinformasjon konsulatet i Duabi: cons.dubai@mfa.no

Innovasjon Norge

Innovation Norge i Midtøsten opererer som den kommersielle delen av den norske ambassaden i Abu Dhabi og leder er anmeldt som handelsråd for Norge. Innovasjon Norge jobber for å fremme bilateral handel mellom Norge, De forente arabiske emirater, Qatar og Kuwait og tilbyr en rekke tjenester for norske selskap som er eller ønsker å etablere seg i regionen.

Innovasjon Norge hjelper norske selskap å lykkes i det lokale markedet gjennom rådgivning, tilby markedsinformasjon, gjøre partnersøk, legge til rette for møter, arrangere nettverks arrangement, være vert for norske paviljonger på relevante utstillinger og messer, og representere norske selskap i området.

Kontoret til Innovasjon Norge er lokalisert ved siden av det norske konsulatet i Dubai.

For spørsmål eller bekymringer angående handelsrelaterte spørsmål, vennligst kontakt oss på dubai@innovasjonnorge.no eller +971 50 165 8497

Norwep

NORWEP

Norwegian Energy Partners (NORWEP) er etablert for å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i norsk energiindustri gjennom tilrettelegging av næringens internasjonale forretningsaktiviteter. Vi har 280 partnere og bedriftsmedlemmer fra norsk offshore, energi og maritim sektor.

NORWEP har 3 kontorer i midtøsten: i Dubai, Abu Dhabi og Saudi Arabia. NORWEP jobber tett med norske selskaper for å bistå og gi råd om markedsadgang, markedssituasjonen og hvordan å etablere seg i regionen. NORWEP arrangerer også nettverksmøter, workshops og møter med beslutningstakere i National oil companies (NOCs), International Oil Companies (IOCs), Engineering, Procurement and Engineering Companies (EPCs), m.fl.

Kontaktperson i NORWEP er Nasrollah Gharesifard.

Kontaktinformasjon: nasghar@norwep.com