Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Norsk næringsliv i FAE

Ambassaden kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den emiratiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med emiratiske myndigheter.

Dersom ambassaden er part i eller støtter næringsfremmende tiltak, kan vi være behjelpelige med direkte henvendelser til emiratiske myndigheter i forbindelse med tiltaket.

Ambassaden i Abu Dhabi og konsulatet i Dubai kan også bistå enkeltbedrifter med å finne de rette kontaktene i Emiratene, og har et bredt nettverk som norske bedrifter kan dra nytte av. Dette gjelder både på myndighetsnivå og i privat sektor. Ambassaden kan eksempelvis benyttes som møteplass mellom norske og emiratiske parter. Dette har blitt gjort både gjennom organisering av fag- og kontaktseminarer, produktpresentasjoner for inviterte målgrupper, og gjennom enkeltstående møter, og i enkelte tilfeller ved mottakelser  i ambassadørens residens.

Kontaktpersoner

Den ansvarlige for saker relatert til næringslivet på konsulatet i Dubai er næringslivsmedarbeider Minna Crozier. Minna Crozier kan nås på epost: Minna.Crozier@mfa.no

Den ansvarlige for saker relatert til næringslivet på ambassaden i Abu Dhabi er andre ambassadesekretær Helene Kvam Sigmond. Helene Kvam Sigmond kan nås på epost: Helene.Kvam.Sigmond@mfa.no