Praktikantopphold ved ambassaden i Abu Dhabi våren 2024

Den norske ambassaden i Abu Dhabi tilbyr et praktikantopphold for 1 til 2 studenter første halvår 2024 med oppstart i januar 2024. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Tjenestestedet

Ambassaden i Abu Dhabi er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser med De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. De bilaterale forbindelsene er gode. De forente arabiske emirater er Norges største handelspartner blant Gulflandene, og er en viktig lokasjon for virksomheter som satser på Midtøsten og Nord-Afrika. Spennende politiske forhold gjør Abu Dhabi til et interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre. De forente arabiske emirater er vertskap for neste klimatoppmøtet (COP 28) i november/desember 2023 og WTOs ministerkonferanse i februar 2024. 

Ambassaden har 24 ansatte hvorav 9 er utsendte fra Norge.

Arbeidsoppgaver

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten vil bli veiledet av og samarbeide tett med erfarne kolleger i et interessant og flerkulturelt arbeidsmiljø. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens løpende virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi praktikanten bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Praktikanten vil få mange og varierte arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet. Eksempler på dette er støtte i arbeidet med aktuelle konferanser og møter, inkludert WTO-ministerkonferanseninformasjonsarbeid, rapportering om politiske forhold, næringsfremme, organisering av møter og besøk, og arbeid med ambassadens hjemmeside og sosiale medier.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Kandidater som har fullført bachelorgrad kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på mastergrad etter praktikantoppholdet. Kandidater som har fullført mastergrad vurderes ikke. 

Det vil være en fordel med kjennskap til og interesse for temaer som Midtøsten, utenriks- og sikkerhetspolitikk, økonomi og næringsfremme og energiomstilling.

Vi vektlegger god skriftlig formidlings- og formuleringsevne både på norsk og engelsk. Arabisk språkkompetanse er en fordel.

Vi søker kandidater som viser vilje til engasjement, evne til samarbeid, åpenhet, fleksibilitet og personlig initiativ. Det forutsettes at studentpraktikanten evner å jobbe selvstendig, klarer seg i ukjente situasjoner og er innstilt på å delta i varierte arbeidsoppgaver ved ambassaden.

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder.

Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra januar til juni 2024.

Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 16000,- pr. mnd. til dekning av bo- og levekostnader.

Praktikanten har selv ansvar for alle utgifter knyttet til reise til og fra Abu Dhabi.

Praktikanten må selv skaffe bolig og dekke boligutgiftene under oppholdet.

Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.

Søker må være norsk statsborger, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.

Søkere må være student ved et godkjent lærested. (http://www.lanekassen.no)

Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.

*Det understrekes at praktikanter og stasjonene må være forberedt på at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner.

Søknadsprosess

Søknad med CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes pr. epost til emb.abudhabi@mfa.no innen 1. oktober 2023 og markeres med «Studentpraktikant – eget navn» i emnefeltet. Vi ber om at alle vedlegg sendes i ett PDF dokument. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til telefon/videointervju.

Nærmere informasjon kan fås fra ministerråd/nestleder Trond H. Glomnes Rudi (trond.havard.glomnes.rudi@mfa.no) eller ambassaderåd Julie M. Jacobsen Takahashi (Julie.Meinich.Jacobsen.Takahashi@mfa.no).