Praktikantopphold ved ambassaden i Abu Dhabi våren 2023

Den norske ambassaden i Abu Dhabi tilbyr et praktikantopphold for en student første halvår 2023 med oppstart i januar 2023. Søknadsfrist er 30. september 2022.

Tjenestestedet

Ambassaden i Abu Dhabi er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser med De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. De bilaterale forbindelsene er gode. De forente arabiske emirater er Norges største handelspartner blant Gulflandene, og er en viktig lokasjon for virksomheter som satser på Midtøsten og Nord-Afrika. Spennende politiske forhold gjør Abu Dhabi til et interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre. De forente arabiske emirater er vertskap for neste klimatoppmøtet (COP 28) i november 2023. 

Ambassaden har 24 ansatte hvorav 9 er utsendte fra Norge. Praktikanten vil bli veiledet av og samarbeid tett med erfarne kolleger i et interessant og flerkulturelt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens løpende virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi praktikanten bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Praktikanten vil få mange og varierte arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet. Eksempler på dette er informasjonsarbeid, rapportering om politiske forhold, næringsfremme, organisering av møter og besøk, og arbeid med ambassadens hjemmeside og sosiale medier.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Kandidater som har fullført bachelorgrad kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på mastergrad etter praktikantoppholdet. Kandidater som har fullført mastergrad vurderes ikke. 

Det vil være en fordel med kjennskap til og interesse for Midtøsten, utenriks- og sikkerhetspolitikk, økonomi og næringsfremme. Innsikt i det globale klimaarbeidet vil også være relevant.

Vi vektlegger god skriftlig formidlings- og formuleringsevne både på norsk og engelsk. Arabisk språkkompetanse er en fordel.

Vi søker en kandidat som viser vilje til engasjement, evne til samarbeid, åpenhet, fleksibilitet og personlig initiativ. Det forutsettes at studentpraktikanten evner å jobbe selvstendig, klarer seg i ukjente situasjoner og er innstilt på å delta i varierte arbeidsoppgaver ved ambassaden.

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet har ene varighet på inntil 6 måneder

Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra januar til juli 2022

Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 16000,- pr. mnd. til dekning av bo- og levekostnader.

Praktikanten har selv ansvar for alle utgifter knyttet til reise til og fra Abu Dhabi.

Praktikanten må selv skaffe bolig og dekke boligutgiftene under oppholdet.

Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.

Søker må være norsk statsborger, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.

Søkere må være student ved et godkjent lærested. (http://www.lanekassen.no)

Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.

*Det understrekes at praktikanter og stasjonene må være forberedt på at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse ikke vil bli dekket i slike situasjoner.

Søknadsprosess

Søknad med CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes pr. epost til emb.abudhabi@mfa.no innen 30. september 2022 og markeres med «Studentpraktikant – eget navn» i emnefeltet. Vi ber om at alle vedlegg sendes i ett PDF dokument. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til telefon/videointervju.

Nærmere informasjon kan fås fra ministerråd/nestleder Trond H. Glomnes Rudi (trond.havard.glomnes.rudi@mfa.no) eller ambassaderåd Merete Klaussen (merete.klaussen@mfa.no)