Nye regler for samtykke til pass og ID-kort for barn under 18 år

Fra og med 1. november 2022 endres reglene om samtykke (fullmakt) for pass og nasjonalt ID-kort til barn og ungdom under 18 år. Endringene betyr at du ikke lenger skal ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte. Begge foresatte må møte opp personlig ved ambassaden, pass eller ID-kontor for å gi samtykke. Det vil også bli mulig å gi varig samtykke for pass til barn. Foresatte trenger ikke å møte samtidig eller ved samme sted.

For mer informasjon se ambassadens hjemmeside søknad om pass