Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Denne høsten er det Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du oppholder deg i utlandet, kan du stemme der fra 1. juli og senest fredag 1. september.

De forente arabiske emirater                                                                                                             
Du kan forhåndsstemme ved ambassaden i Abu Dhabi hele perioden og i Dubai ved Sjømannskirken fredag 7. juli fra 10:30 – 13:30 og fredag 25. august 12:00 - 16:00.

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Har du ikke mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller stemmemottaker, kan du også brevstemme. Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet. Her finner du også en oppdatert liste over adresser til valgstyrer i kommuner i Norge.

Husk å stemme i tide

På valgdagen 11. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Hvis du befinner deg i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du derfor forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli, til og med fredag 1. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • fyller 18 år innen utgangen av 2023
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Dersom du ikke er norsk statsborger vil du ha stemmerett hvis du er

  • Statsborger i Danmark, Finland, Island eller Sverige og har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Ikke er statsborger i noen av landene nevnt ovenfor og har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet. Dette gjøres ved å signere på at du vil søke om innføring i manntallet på omslagskonvolutt utenriks.