Globalskolen – hele verdens norske nettskole!

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holdekontakten med Norge og norsk grunnskole. Søknadsfrist torsdag 31. august.

15 leksjoner á 90 minutter 

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
pr. innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår). 

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning.  


Norsk som andrespråk

Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. 

Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens hjemside


Søknadsfrist

Søknadsfristen høstsemesteret er torsdag 31. august.