Skip to main content
Norway in the United Arab Emirates Royal Norwegian Embassy in Abu Dhabi

Åpnet Norges dag på verdensutstillingen i Dubai

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran åpnet 23. februar Norges dag på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai.

- Deltakelsen på Expo 2020 er viktig for å vise frem Norge som havnasjon og norske bedrifter som verdensledende innenfor havnæringene. Regjeringen er opptatt av å fremme norsk næringsliv og videreutvikle handelsforbindelser, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fiskeri- og havministeren åpnet Norges dag med flaggheising før omvisning i Norges og De forente arabiske emiraters paviljonger, samt bilaterale møter med representanter fra Emiratene. Han har med seg en delegasjon fra norsk næringsliv.

Tema hav

Norge deltar på verdensutstillingen sammen med over 190 andre land og organisasjoner. Som følge av koronapandemien, foregår Expo 2020 fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022.

Den norske paviljongen viser at norsk næringsliv er i verdensklasse på bærekraftig utvikling innenfor havnæringene, i tråd med FNs bærekraftsmål.

- Norge har tatt initiativ til flere internasjonale havsamarbeid og som medlem i Havpanelet bidrar vi aktivt for å nå målet om 100 prosent bærekraftig havforvaltning, sier fiskeri- og havministeren.

Tema for Expo 2020 er "Connecting minds, creating the future", og målet er å møte FNs 17 bærekraftsmål. Norge har valgt bærekraftsmål 14 om bevaring og bærekraftig bruk av hav og marine ressurser som tema for deltakelsen. 

Fokus på arbeidstakerrettigheter

Den sosiale dimensjonen av bærekraftmålene handler blant annet om at arbeidstakere må ha anstendige arbeidsforhold.

- Noe som er produsert under dårlige arbeidsforhold vil aldri kunne være bærekraftig, uansett hvor lave utslippene er. Derfor har vi vektlagt arbeidstakeres rettigheter gjennom deltakelsen vår på verdensutstillingen. Dette viser vi også ved at paviljongen er oppkalt etter Betzy Kjelsberg, en av våre første og fremste forkjempere for kvinners og arbeidstakeres rettigheter, sier Skjæran.  

Norsk næringsliv i utfordrende markeder

Norske selskaper møter ofte utfordringer i utlandet når det gjelder ivaretakelse av menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, fattigdom og korrupsjon. Norske myndigheter ønsker likevel at norske selskaper skal være til stede og handle med land som er mindre utviklet enn Norge.

- Næringslivets tilstedeværelse og handel med utlandet er viktig både for verdiskapingen i Norge og i et utviklingsperspektiv. Norske selskaper kan bidra positivt på flere felt, som gjennom god forretningspraksis og samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, sier fiskeri- og havministeren.

Regjeringen forventer at norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Selskaper med statlig eierandel forventes blant annet å ha en plan for bærekraftig verdiskaping og å drive ansvarlig virksomhet.

Pålegger mer åpenhet

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal bidra til åpenhet om leverandørkjeder og pålegger større virksomheter å utføre og redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

– Åpenhetsloven vil bidra til bedre arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter nedover i de internasjonale leverandørkjedene. Loven skal også sikre tilgang til informasjon, slik at forbrukere får muligheten til å ta mer informerte valg, sier Skjæran.

Mer informasjon om Åpenhetsloven finnes her.

Fakta:  
* Verdensutstillingen er en internasjonal møteplass for aktører fra næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer, kulturliv og myndigheter. 

* Utstillingen (World Expo) arrangeres hvert femte år, og varer i seks måneder. Mellom hver verdensutstilling arrangeres det en mindre utstilling med et smalere tema (Specialised Expo). Beslutning om å delta gjøres i samråd med næringslivet, inkludert næringslivets interesse i å bidra til finansieringen.

Oversikt over gjennomførte og planlagte utstillinger:

 • Expo 1998 - Lisboa, Portgul
 • Expo 2000 - Hannover, Tyskland
 • Expo 2005 - Aichi, Japan
 • Expo 2008 - Zaragoza, Spania - Norge deltok ikke
 • Expo 2010 - Shanghai, Kina
 • Expo 2012 - Yeosu, Sør-Korea
 • Expo 2015 - Milano, Italia - Norge deltok ikke
 • Expo 2017 - Astana, Kasakhstan - Norge deltok ikke
 • Expo 2020 - Dubai, De forente arabiske emirater
 • Expo 2023 - Buenos Aires, Argentina – Avlyst pga. covid19
 • Expo 2025 - Osaka, Japan – Deltakelse ikke besluttet