Bistand til nordmenn

Dette kan utenrikstjenesten hjelpe deg med

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi norske borgere råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig. Les mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.

Dette kan utenrikstjenesten ikke hjelpe deg med:

Ambassaden kan ikke hjelpe med referansebrev når det gjelder opprettelse av bankkonto i Thailand.

 

Reiseregistrering
Til informasjon finnes det et tilbud for alle reisende som oppholder seg i utlandet i kortere eller lengre perioder om å registrere seg. Ordningen, som er frivillig, vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å oppnå kontakt dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.