Bistand til nordmenn

Nærmere informasjon vedrørende konsulær bistand og tjenester til norske borgere Utenriksdepartementets (UDs) reiseinformasjon på regjeringens nettsider.

Reiseregistrering
Til informasjon finnes det et tilbud for alle reisende som oppholder seg i utlandet i kortere eller lengre perioder om å registrere seg. Ordningen, som er frivillig, vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å oppnå kontakt dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.

Reiseforsikring
Å reise utenfor Norge uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Ytterligere informasjon finnes under Utenriksdepartementets (UDs) reiseinformasjon på regjeringens nettsider.