Bistand til nordmenn

Dette kan utenrikstjenesten hjelpe deg med

Konsulærbistand og tjenester til norske borgere.

Les mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.

Reiseregistrering
Til informasjon finnes det et tilbud for alle reisende som oppholder seg i utlandet i kortere eller lengre perioder om å registrere seg. Ordningen, som er frivillig, vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å oppnå kontakt dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.