Midlertidig pass (før kalt nødpass)

Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til thailandsk politi på stedet.

Med politirapporten kan du deretter søke om nytt midlertidig pass ved ambassaden i Bangkok. Du må kunne identifisere deg ved hjelp av ID-kort, bankkort, førerkort e.l., samt betale et gebyr som pr 201020 er NOK 1,690/THB 5,700.

Dersom akutte forhold tilsier at det ikke er mulig å vente på utstedelse av ordinært pass (produksjons-/forsendelsestid tar vanligvis under 2 uker), kan du søke om midlertidig pass. Du må da ta med to passbilder.

Midlertige pass aksepteres ikke som gyldig reisedokument i enkelte land. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til eller gjennom godtar midlertidig pass, før avreise.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.