Advokater i Thailand

Liste over advokater i Thailand

Listen er utarbeidet av ambassaden i Bangkok for å gjøre det enklere å få en oversikt over enkelte advokater i Thailand som behersker engelsk. Utenrikstjenesten bærer intet ansvar for advokatenes kompetanse of redelighet, og heller ikke for eventuelle juridiske konsekvenser av at en av advokatene på listen kontaktes. Det er advokatene selv som har oppgitt hva de har spesialisert seg på. Det gjøres oppmerksom på at det per dags dato ikke er tillatt for utenlandske statsborgere som ikke har tatt sin juridiske utdannelse i Thailand å praktisere som advokat i Thailand. 

This list has been prepared by the Embassy in Bangkok in order to make it easier to get an overview over certain lawyers in Thailand who commands English. The Norwegian Foreign Service bears no responsibility for the lawyers' competence and integrity, nor for any legal consequences of contacting one of the lawyers on the list. It is always lawyers themselves who have informed on their specialities. Please be aware that non-Thai nationals who have not completed their law studies in Thailand, are currently not allowed to practice as an attorney in Thailand.