Notarius Publicus og legalisering

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, og dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Norske ambassader og konsulater legaliserer utenlandske dokumenter som skal ha rettsvirkning i Norge (eksempelvis fødselsattester, dåpsattester og ekteskapsattester m.m), mens Utenriksdepartementet, utenlandske ambassader og konsulater i Norge gjør det samme med norske dokumenter som skal tillegges rettsvirkning i deres respektive land.