Pensjon og medlemskap i folketrygden for nordmenn bosatt i utlandet

For oppdatert og riktig informasjon om rettigheter og krav vedrørende pensjon og medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet, bør NAV kontaktes direkte.

 

Ytelser/tjenester som forvaltes av NAV Familie- og pensjonsytelser

 • Alderspensjon
 • AFP
 • Barnebidrag og forskudd
 • Barnepensjon
 • Barnetrygd
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
 • Far- og morskap
 • Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
 • Forsikringer
 • Gjenlevendepensjon
 • Gravferdsstønad
 • Kontantstøtte
 • Krigspensjon
 • Menerstatning
 • Supplerende stønad
 • Svangerskapspenger
 • Tidligere familiepleier
 • Yrkesskade
 • Yrkessykdom

 

Postadresse:

NAV Familie- og pensjonsytelser

Postboks 6600 Etterstad

0607 Oslo

 

Telefon/faks/e-post:

NAV kontaktsenter: 55 55 33 33

NAV spørsmål om pensjon: 55 55 33 34

NAV kontaktsenter internasjonalt: 21 07 37 00

Faks: 21 06 91 01

E-post: nav.familie-.og.pensjonsytelser@nav.no

Nettside: NAV

 

Ytelser/tjenester som forvaltes av NAV Kontroll

 • Medlemskap i folketrygden
 • Trygdeavgift

 

Postadresse:

NAV Kontroll

Postboks 6600 Etterstad

0607 Oslo

 

Telefon/faks/e-post:

NAV kontaktsenter: 55 55 33 33

NAV kontaktsenter internasjonalt: 21 07 37 00

Faks: 21 06 91 01

E-post: nav.kontroll.medlemskap.avgift@nav.no

 

Medlemskap i folketrygden

For nærmere informasjon om medlemskap i forbindelse med arbeid og opphold i utlandet, se NAVs nettsider.

 

Frivillig medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge

For nærmere informasjon, se NAVs nettsider.

 

Alderspensjon og utland

For nærmere informasjon, se NAVs nettsider.

 

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)

For å undersøke om du har noen rettigheter hos Helfo angående støtte fra Norge, anbefales at du kontakter Helfo direkte.

 

Helserettigheter ved flytting til utlandet vil avhenge av flere faktorer, og man bør derfor ta direkte kontakt for nærmere informasjon. Generell informasjon finnes på Helfos nettsider.

 

Telefon/faks/e-post:

E-post: post@helfo.no

Helfo veiledning for privatpersoner 800 43 573 (fra utlandet: +47 23 32 70 30blobid0.png.)

Adresse: Helfo Postboks 2415 N-3104 Tønsberg