Førerkort i Thailand

Norsk førerkort er ikke gyldig for bruk i Thailand. Det samme gjelder midlertidige norske kjøretillatelser.

Internasjonalt førerkort for bruk i Thailand må ha ett eller tre års gyldighet.

Internasjonalt førerkort kan utstedes av Norges Automobilforbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) og Motorførernes Avholdsforbund (MA). Deres kontaktinformasjon finnes på Statens Vegvesens nettsider.

Ambassaden kan ikke utstede kjøretillatelser. Ambassaden foretar ikke oversettelser og kan heller ikke bekrefte oversettelser foretatt av andre.

For å søke om thailandsk førerkort må man ha gyldig norsk førerkort.

For å søke om thailandsk førerkort må man kontakte "Department of Land Transportation". Adressen er følgende:

1032 Paholythin Road, Jompon Sub-District, Jatujak District, Bangkok 10900. Telefon: 02-272-3100.

Trenger du bekreftelse på engelsk om at du er innehaver av et gyldig norsk førerkort, kan du bestille dokumentet «Confirmation of driver licence» ved å henvende deg til Statens Vegvesen. Dokumentet kan fås umiddelbart ved oppmøte ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner i Norge. Alternativt kan det bestilles over telefon eller via vegvesenets nettside. Velg «Annet» og fyll inn at du ønsker å bestille dokumentet «Confirmation of drivers licence». Oppgi ditt personnummer og postadressen dokumentet skal sendes til. Dersom man ikke ønsker å oppgi personnummer på nettskjemaet kan man ringe vegvesenet.

Før bekreftelsen kan brukes i Thailand må den legaliseres i Norge på vanlig måte, les mer om legalisering her.

Tap av førerkort
Ved tap av ditt norske førerkort må du kontakte Statens vegvesen. Nærmere informasjon om mistet førerkort finnes på deres nettsider.