Singapore Sky Night - Photo:Photo: Mike Enerio/Unsplash
Photo: Mike Enerio/Unsplash

Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Singapore høsten 2024

Den norske ambassaden i Singapore tilbyr et praktikantopphold med varighet på inntil seks måneder for en norsk student. Søknadsfrist er 12. mars, med ønsket oppstart i august 2024.

| Singapore

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten og det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver. 

Singapore er et globalt finans- og handelssentrum i Asia og ledende innen blant annet shipping, energi og grønn omstilling. Nær halvparten av norske utenlandsinvesteringer i Asia og Stillehavsregionen gjøres i Singapore og her er betydelig tilstedeværelse av norske bedrifter. Praktikantoppholdet utgjør en unik mulighet til å fordype seg i overnevnte fagområder så vel som regional politikk og utenrikstjenestens arbeid for norske interesser i regionen.

Praktikanter inngår i ambassadens daglige virke, under veiledning av utsendte medarbeidere. Arbeidsoppgavene er varierte og inkluderer blant annet informasjonsinnhenting, analyser og rapportering, deltakelse på møter og arrangementer, tilrettelegging ved tilreisende delegasjoner, informasjon- og kommunikasjonsarbeid, samt oppgaver knyttet til forsknings- og utdanningssamarbeid og ikke minst næringsfremme. Det vil være rom for å forme egen rolle under oppholdet. 

Ambassaden har kontorer i 44. etasje sentralt i Singapores forretningsdistrikt og er samlokalisert med Innovasjon Norge og Norwegian Business Association Singapore.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk og det er et krav at du som søker har god formidlingsevne på begge språk. Som praktikant forventes det at du er imøtekommende, initiativrik, fleksibel, samarbeidsvillig og selvstendig. Ved utvelgelsen vektlegges relevant faglig bakgrunn og oppholdets relevans for studiene, samt interesse for politikk, næringsliv og regionen.

Søkere må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradsnivå. Vi ber alle søkere sette seg inn i informasjonen om praktikantordningen på regjeringens hjemmesider

Praktikanten mottar et månedlig stipend som p.t. utgjør om lag 20 000 norske kroner.  Mobil og mobilabonnement besørges av ambassaden. Reise-, bo- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må selv skaffe bolig og eventuell forsikringsavtale. Før avreise til Singapore må praktikanten kontakte NAV Utland for å søke om frivillig medlemskap i Folketrygden.

Søknad med CV og karakterutskrifter sendes per e-post til emb.singapore@mfa.no innen 12. mars. Merk søknaden «Praktikant H24 – navn». Vi ber om at søknaden, sammen med vedlegg, sendes som en samlet PDF-fil. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig oppgave og intervju. 

Spørsmål om praktikantplass kan rettes på e-post til emb.singapore@mfa.no.